Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Torrens – Úc

Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Torrens – Úc nhắm đến sự chuyên nghiệp, phát triển các chiến lược quan trọng để hướng dẫn doanh nghiệp của bạn và sử dụng các kỹ năng lãnh đạo năng động.

Khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) được thiết kế để phát triển nhận thức của bạn, kỹ năng, kỹ thuật và sáng tạo để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu. Khi bạn phát triển sự nhạy bén trong kinh doanh, bạn sẽ lãnh đạo mọi người, nâng cao sự nghiệp của bạn trong tương lai. Khám phá cách bạn có thể áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình ngay tại của bạn nơi làm việc hoặc một liên kết kinh doanh mới.

Khóa học MBA (Nâng cao) là chương trình MBA kéo dài được thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế với yêu cầu chương trình hai năm học toàn thời gian tại Úc.

Cả hai chương trình này đều hướng tới cách tiếp cận mang tính thực tế nhằm cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc với các kỹ năng thực tế. Với các chú trọng về các chủ đề: tinh thần đồng đội, ra quyết định và hoạch định chiến lược, khóa học MBA được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức nâng cao cho môi trường kinh doanh thay đổi trong đó bạn khao khát làm việc và quản lý. Bạn sẽ tốt nghiệp với các kỹ năng và kiến ​​thức để phân tích phê bình kinh doanh, tổng hợp và thực hiện quy trình chiến lược, quản lý rủi ro và lãnh đạo. Sinh viên tốt nghiệp MBA thường được tuyển dụng trong các vai trò cao cấp trong ngành hoặc bắt đầu từ chính doanh nghiệp thành công của họ.

Qualification Title MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Sinh viên quốc tế Sinh viên quốc tế không được đăng ký khóa học với hơn một phần ba hoặc 33% số môn học là học trực tuyến và mỗi kỳ học phải có ít nhất một môn học tại trường. Sinh viên quốc tế được yêu cầu học toàn thời gian.
Thời gian của khóa học Toàn thời gian: 1.5 năm
Cấp tốc: 1 năm
Nâng cao: 2 năm
Yêu cầu đầu vào cho khóa học Để được nhận vào một khóa học sau đại học tại Đại học Torren Úc, sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của trường đại học.
Các bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận bao gồm:
– IELTS 6.5, không có điểm phụ dưới 6.0
– TOEFL 79
– PTE 60
– CAE 58
093.728.1988
Liên hệ