Cơ hội để có được học bổng lên đến 30% trị giá của khóa học với ĐH Swinburne

Học bổng lên đến 30% trị giá khóa học Swinburne

MelLink xin thông báo cơ hội đạt học bổng lên tới 30% giá trị của khóa học của trường đại học Swinburne – Australia:

 • Học bổng cho khóa học sau đại học của George Swinburne: 30% cho toàn bộ khóa học với các khóa học sau
  • Thạc sĩ khoa học kỹ thuật
  • Thạc sĩ công nghệ thông tin
  • Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp
  • Thạc sĩ Khoa học (Công nghệ sinh học)
  • Thạc sĩ quản lý xây dựng và cơ sở hạ tầng
  • Thạc sĩ khoa học dữ liệu
  • Thạc sĩ an ninh mạng
 • Học bổng “Swinburne Pathway Scholarship”: từ 2.500 đến 5.000 AUD
 • Học bổng giành cho khóa học đại học Swinburne: 10% đến 25%
 • Học bổng sau đại học Swinburne: 10% đến 25% trong 2 năm Khóa học thạc sĩ

Hạn cuối cùng cho khóa học Foundation, UniLink và các khóa học nghề – nhập học vào tháng 2 năm 2020

Ngày nộp đơn cuối cùng: 16 THÁNG 1 NĂM 2020

Hạn cuối cùng cho bậc đại học (Cử nhân / Thạc sĩ) – nhập học vào tháng 3 năm 2020

Ngày nộp đơn cuối cùng: 23 THÁNG 1 NĂM 2020

093.728.1988
Liên hệ