CẬP NHẬT NHỮNG THAY ĐỔI MỚI VỀ DI TRÚ ÚC

Hôm nay ngày 11/12/2023, chính phủ Úc công bố chiến lược di cư mới với những dự thảo về các thay đổi quan trọng ảnh hưởng các dòng visa và lộ trình định cư Úc sau này.
1. Đối với Visa du học 500:
 Tăng yêu cầu tiếng anh IELTS từ 5.5 lên 6.0, Khoá ELICOS tăng từ 4.5 lên 5.0
 Áp dụng Genuine Student test thay vì GTE như trước đây
 Thắt chặt xét Student visa onshore
2. Đối với Visa sau khi tốt nghiệp 485:
 Tăng yêu cầu tiếng anh IELTS từ 6.0 lên 6.5
 Thời hạn visa sẽ ngắn hơn: Bachelor 2 năm, Master by coursework 2 năm, Master by research 3 năm, PhD 3 năm
 Huỷ bỏ gia hạn visa 485 theo khoá học, chỉ gia hạn cho vùng regional
 Độ tuổi cao nhất khi xin visa 485 là 35 thay vì 50
3. Đối với skilled visa:
 Cập nhập hệ thống EOI mới
 “Specialist Skills Pathway” – Pathway mới dành cho applicants trong tất cả ngành nghề (ngoại trừ trades workers, machinery operators and drivers, and labourers) và có thu nhập tối thiểu $135,000
Nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=1153
Hãy liên hệ ngay với Ban Mai để được tư vấn các khoá học và lộ trình định cư phù hợp với mình nhé.

093.728.1988
Liên hệ