Học bổng ĐH Victoria – Úc

Đại học Victoria (VU) luôn tự hào hỗ trợ khoảng hơn 400 học bổng cho các sinh viên quốc tế xuất sắc hàng năm. Các khóa học của VU dành cho sinh viên quốc tế bao gồm từ học nghề cho đến các khóa học đại học, sau đại học và nghiên cứu. Học bổng của ĐH VU nhằm cung cấp và hỗ trợ tài chính trong quá trình học tập của sinh viên. Một số học bổng cung cấp hỗ trợ bao gồm học phí và trợ cấp sinh hoạt, trong khi một số học bổng khác chỉ cung cấp một phần học phí.

Tất cả các sinh viên khi đăng ký học bổng tại VU phải đáp ứng được các yêu cầu về học tập đầu vào, ngoài những yêu cầu và điều kiện cho học bổng của họ.

1. Học bổng cho học sinh quốc tế VCE

VU hiện đưa ra học bổng dành cho học sinh VCE quốc tế nhằm công nhận và khen thưởng thành tích của sinh viên quốc tế đối với kết quả VCE của họ là 3.000 đô la Úc cho hai kỳ học đầu tiên và lên tới 12.000 đô la Úc cho cả khóa học.

Điều kiện: Đăng ký học bậc đại học tại VU:

 • Sinh viên phải hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE) vào năm 2019 với điểm ATAR cao hơn 50 và đăng ký tham gia khóa học đại học tại VU bắt đầu vào năm 2020.
 • Sinh viên phải được đăng ký toàn thời gian (48 điểm tín dụng trong mỗi kỳ học) và duy trì 60 điểm trung bình trong hai kỳ học đầu tiên, được tính sau khi hoàn thành 96 điểm tín dụng, để nhận được học bổng trong các học kỳ tiếp theo.
 • Cách đăng ký: VU không yêu cầu đơn đăng ký, sinh viên sẽ được tự động đánh giá sau khi nộp đơn đăng ký học tại VU.

2. Học bổng sinh viên xuất sắc quốc tế VU

Học bổng xuất sắc quốc tế VU nhằm công nhận và khen thưởng thành tích của sinh viên quốc tế trong học tập. Học bổng này sẽ được trao học bổng dựa trên thành tích học tập và yêu cầu sinh viên phải đạt được kết quả cao hơn yêu cầu đầu vào của VU.

Giá trị của học bổng:

 • Học nghề: 750 đô la Úc mỗi học kỳ và lên tới 3.000 đô la Úc đối với tổng học phí.
 • Đại học: 3.000 đô la Úc cho hai giai đoạn nghiên cứu đầu tiên và lên tới 12.000 đô la Úc đối với tổng học phí.
 • Sau đại học: 3.000 đô la Úc cho hai giai đoạn nghiên cứu đầu tiên và lên tới 6.000 đô la Úc đối với học phí.

Cách nộp đăng ký học bổng VU: VU không yêu cầu đơn đăng ký, sinh viên sẽ được tự động đánh giá sau khi nộp đơn đăng ký học tại VU.

Xin lưu ý:

 • Sinh viên phải đăng ký tham gia học toàn bộ khóa học để đủ điều kiện nhận học bổng. Những sinh viên đã nhận được chuyển tiếp tín dụng /đăng ký miễn môn học là không đủ điều kiện để nhận học bổng, trừ khi họ được chuyển từ một khóa học VU sang một khóa học VU khác.
 • Những sinh viên đã nhận được học bổng hoặc tài trợ từ một tổ chức khác không đủ điều kiện nhận các học bổng này.
 • Đối với các sinh viên ghi danh vào một khóa học của VU có 3 kỳ học, các khoản thanh toán học bổng tiếp theo sẽ chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thành công sau mỗi 48 điểm tín dụng.
 • Điều kiện dành học bổng sẽ được xác định bởi kết quả học tập của học sinh.

3. Học bổng Cao đẳng VU

Học bổng Cao đẳng VU nhằm công nhận và khen thưởng thành tích học tập của sinh viên quốc tế.

 • Đăng ký học khóa học Cao đẳng Kinh doanh (Doanh nghiệp), Công nghệ thông tin hoặc Kỹ thuật.
 • Đủ điều kiện: thành tích học tập với ít nhất đạt D trong mỗi đơn vị trong học kỳ đầu tiên của bằng tốt nghiệp tại VU College ở Melbourne
 • Giá trị: $ 2.000 tài trợ cho học kỳ thứ hai của nghiên cứu (xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho sinh viên được tài trợ).
 • Cách đăng ký: VU không yêu cầu đơn đăng ký, sinh viên sẽ được tự động đánh giá sau khi nộp đơn đăng ký học tại VU.

4. Học bổng Master of Counselling Global VU 2020

Học bổng giành cho sinh viên theo học khóa sau đại học ngành tư vấn toàn cầu của VU nhằm công nhận và khen thưởng thành tích học tập của sinh viên quốc tế.

 • Điều kiện: Đăng ký khóa học Thạc sĩ tư vấn.
 • Tất cả các sinh viên bắt đầu khóa học tại Melbourne, đã đạt được ít nhất hơn 5% so với yêu cầu học tập tiêu chuẩn trong một văn bằng đại học từ một trường đại học được công nhận.
 • Xin lưu ý rằng học bổng này không áp dụng cho các sinh viên được bảo trợ và các ứng viên được trao tặng nâng cao thành bậc thạc sĩ.
 • Giá trị: 3000 đô la Úc mỗi năm; lên tới 6000 đô la Úc đối với học phí. Để nhận được học bổng trị giá 6000 đô la Úc, sinh viên phải đăng ký khóa học toàn thời gian và duy trì 70 điểm trung bình trong mỗi học kỳ.
 • Cách đăng ký: không yêu cầu đơn đăng ký, sinh viên sẽ tự động được đánh giá sau khi nộp đơn đăng ký Thạc sĩ Tư vấn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến apply học bổng du học Úc, hay các khóa học tại Úc, bạn có thể liên lạc với văn phòng tư vấn du học MelLink để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

093.728.1988
Liên hệ